Nordstjernens Venner

Nordstjernens Venner er en støtteforening med det formål at støtte Friplejehjemmet Nordstjernens sociale aktiviteter og tiltag til glæde for beboere, pårørende og områdets ældre i øvrigt.

Foreningen er stiftet den 9. september 2010.

Kontingent er fastsat til 100,00 kr. for personligt medlemsskab og 150,00 kr. for et husstands medlemsskab.


Bestyrelsen f.v.: Lis Olesen, Ingrid Pilgaard, Kirsten Jørgensen, Bente Nielsen, Marianne Mahs, Lilian Jørgensen, Else Poulsen,

Formand Else Poulsen, Mosegårdsvej 9, Sparkær, 8800 Viborg
Tlf.: 26 35 45 99 - Mail: else-poulsen@hotmail.com

Næstformand Ingrid Pilgaard, Østervang 25, Sparkær, 8800 Viborg
Tlf.: 41 47 19 80 - Mail: ingridpilgaard@hotmail.com  

Kasserer Kirsten Jørgensen, Rahbechsvej 15, Sparkær, 8800 Viborg
Tlf.: 50 97 00 38 - Mail: rahbechsvej15@hotmail.com

Sekretær Bente Nielsen, Langgade 7, Sparkær, 8800 Viborg
Tlf.: 51 86 21 14 - Mail: langgade7@elromail.dk

Marianne Mahs, Rahbechsvej 8, Sparkær 8800 Viborg
Tlf.: 30 26 29 55 - Mail.: mariannemahs@hotmail.com 

Lilian Jørgensen, Præstebakken 10, Sparkær, 8800 Viborg
Tlf.: 22 73 40 79 - Mail: limajoergensen@gmail.com


Lis Olesen, Østervang 21, Sparkær, 8800 Viborg
Tlf. 24 79 17 02

1. suppleant Anne Marie Rasmussen, Nr. Søbyvej 16, 7850 Stioholm
Tlf.: 26 29 67 14. Mail: annnamarierasmussen@gmail.com

2. suppleant Ruth Have Pedersen, Langgade 54, Sparkær, 8800 Viborg
Tlf. 40 51 56 95