Kontakt

Friplejehjemmet Nordstjernen
Borrisvej 2, Sparkær
8800 Viborg
Tlf. 96514640
CVR-nr.: 31 23 14 42
EAN-nr.: 5798 0064 28304

Forstander: Bente Bay Kristensen
Tlf. 96 51 46 43

Stedfortræder: Anni Antonsen
Tlf. 96 51 46 41

Økonoma: Inger Kjær Larsen
Tlf. 96 51 46 42

Serviceleder: Per Langhoff-Jensen
Tlf. 29 32 12 09

Sekretær: Marianne Uhrenholt Bøvling
Tlf. 96 51 46 40

Web-redaktør: Hans Peter Johansen
Tlf. 21 75 43 17