Nyheder

Jan 17, 2017

Doris og Vita sagde farvel til "Vennerne"


Ved mandag aftens generalforsamling i Nordstjernens Venner sagde to af de mest rutinerede i bestyrelsen - Doris Hansen og Vita Jensen farvel efter mange års frivilligt arbejde for Nordstjernen.


De kunne ikke huske præcist hvor længe, men Vita har været med i mange år og Doris i det hun betegnede som "en menneskealder".


Forstander Bente Bay sagde tak for indsatsen for Nordstjernens beboere og havde en fin buket blomster til de to - Doris t.v. og Vita th. 

Ellers var det en stilfærdig generalforsamling for de 21 fremmødte, der fik en grundig orientering af formand Else Poulsen om de mange aktiviteter, som Nordstjernens Venner er involveret i gennem året.

Bestyrelsen er fast på Nordstjernen hver torsdag eftermiddag og har gang i det ene eller andet med beboerne. En gang i hver måned er der underholdning udefra og åbent for alle interesserede. Hun fremhævede blandt andet sommerudflugten og sommerfesten, der har stor opbakning. Endvidere har bestyrelsen deltaget i en temadag for frivillige, og her fik de god inspiration.

Kasserer Kirsten Jørgensen fremlagde regnskabet, der viste et mindre overskud på knap 2.000 kr. og en beholdning på godt 10.000 kr. ved årets udgang. Indtægterne er primært kontingent fra 102 medlemmer, men også sommerfesten spæder godt til i kassen, ligesom der laves penge på nogle af de øvrige aktiviteter. De største udgifter er til sommerudflugten og underholdning udefra. 

Kontingentet blev fastsat til uændret 100 kr. pr. medlem og 150 kr. pr. husstand. Medlemstallet er nogenlunde stabilt, men bestyrelsen ser selvfølgelig gerne nye medlemmer, der vil bakke op om Nordstjernens Venner.

Doris Hansen og Vita Jensen forlod bestyrelsen. Bente Nielsen blev genvalgt og som nye valgtes Lis Olesen og Marianne Mahs. Suppleanter blev Anne Marie Rasmussen og Ruth Have.

Jørgen Christensen blev valgt som suppleant for en 2-årige periode og udgør sammen med Knud Olesen revisionen. Eva Rasmussen blev valgt som suppleant.

Under "Eventuelt" orienterede Ivan Høeg (formand for Nordstjernens bestyrelse) kort om status for det kommende byggeri af det nye plejehjem.

Aftenen sluttede med kaffe og kringle + småkager.

Kategori: Nordstjernen
Skrevet af: HPJO