Nyheder

Apr 24, 2016

Nordstjernen på vej med udvidelse og nybyggeri


Friplejehjemmet Nordstjernen har for nylig indgået en aftale med gårdejer Torben Schmidt om køb af nabogrundene Langgade 1 og Østervang 1. Aftalen er betinget af, at Nordstjernen kan få de nødvendige tilladelser til udvidelsen som lokalplan, byggetilladelse, kvotetildeling m.m.Friplejehjemmet Nordstjernen har i dag 25 boliger, og det er planen at udbygge friplejehjemmet til en størrelse på 36 helt nye to-rums plejeboliger.

-      Vi forventer, at der generelt bliver behov for flere plejeboliger fremover. De nye boliger etableres i både en helt ny bygning samt i de eksisterende bygninger. Friplejehjemmets bestyrelse og ledelse ønsker at fremtidssikre Nordstjernen ved at kunne tilbyde flere boliger, men også boliger der på alle måder lever op til nutidens krav, fortæller formand for bestyrelsen Ivan Høeg.

Der er tidligere udarbejdet skitseforslag af KPF Arkitekter AS, Viborg, og bestyrelsen har nu igangsat den videre proces med i første omgang udarbejdelse af lokalplan. Det er en længere proces, og desuden skal der søges kvote til flere pladser, ligesom der skal finansiering til projektet.

-      Vi håber, at det hele kan falde på plads, så vi kan komme i gang med udbygningen om et års tid, vurderer Ivan Høeg.Gårdejer Torben Schmidt har denne kommentar til indgåelsen af købsaftalen:

-      Jeg har gennem længere tid haft tanken om at sælge jorden til Nordstjernen, da den ligger ideelt for en udvidelse. Og så er jeg glad for med salget af grunden at kunne bidrage til, at Nordstjernen udvider og dermed skaber mere aktivitet og flere arbejdspladser i Sparkær.


Kategori: Nordstjernen
Skrevet af: HPJO