Nyheder

Jan 11, 2016

Nordstjernens Venner gjorde status


Mandag aften var der generalforsamling i Nordstjernens Venner.

Her kunne formand Vita Jensen for de 20 fremmødte berette om et aktivt år med masser af aktiviteter på Nordstjernen og ud af huset.

Der var også valg til bestyrelsen, hvor der var en enkelt udskiftning, da Edith Nielsen trådte ud og blev erstattet af Ingrid Pilgaard. Der var genvalg til Else Poulsen, Kirsten Jørgensen og Lillian Jørgensen.

Bagerst f.v.: Kirsten Jørgensen, Bente Nielsen, Ingrid Pilgaard, Lillian Jørgensen.
Forrest f.v.: Vita Jensen, Else Poulsen, Doris Hansen 

I sin beretning fortalte Vita Jensen, at bestyrelsen var at finde på Nordstjernen hver torsdag, og når der ellers var brug for flere hænder.

Af aktiviteter nævnte hun gudstjenester, lotterispil, underholdning, udflugter, pynte til jul, sommerfest, luciaoptog og meget mere.

Årets to danseaftener havde været en stor succes, ligesom sommerudflugten til Borbjerg Mølle havde været en rigtig god oplevelse.

Hun takkede for den store opbakning fra sponsorer ril sommerfesten og andre arrangementer. Også Edith Nielsen fik en tak for indsatsen i bestyrelsen, og her var forstander Bente Bay også klar med en tak og en buket blomster til Edith.

Kasserer Kirsten Jørgensen fremlagde regnskabet, der viste et overskud på 1.068,75 kr. og en beholdning på 8.425,80 kr.

Hun nævnte, at bestyrelse havde gjort en indsats for at skaffe flere medlemmer i årets løb, og det var lykkedes på fornem vis, da tallet er steget fra 85 til 103. Men der er stadig plads til flere, der vil bakke økonomisk op om "Vennernes" aktiviteter på Nordstjernen.

Kontingentet blev fastsat uændret til 100 kr. pr. person eller 150 kr. pr. husstand.

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Lis Olesen og Ruth Have Pedersen. Revisor Knud Olesen blev genvalgt, og det samme gjorde revisorsuppleant Eva Rasmussen.


Kategori: Nordstjernen
Skrevet af: HPJO