Nyheder

Jan 13, 2014

Generalforsamling i Nordstjernens Venner


Mandag aften afholdt Nordstjernens Venner den årlige generalforsamling på Nordstjernen.

23 var mødet frem, og de valgte Ivan Høeg som dirigent, og han ledede slagets gang med sikker hånd. Formand Anna-Sofie Stilling aflagde en grundig beretning om "Vennernes" aktiviteter i 2013.

Hun kunne blandt andet fortælle, at bestyrelsen har afholdt 4 møder, men det var nu mest imellem møderne, at det har været stor aktivitet. Hun nævnte de mange arrangementer, som har været på Nordstjernen - gudstjenester, underholdning, tøjslag, mange snakke med beboerne og meget mere.

Årets store arrangement var sommerfesten den 1. juni, som fik stor opbakning fra sponsorer, private bidragydere, hjælpere m.fl., så det endte med et flot overskud, som blev brugt til en tur til Hjarbæk Kro med alle beboere, personale og Nordstjernens Venners bestyelse. Det blev en dejlig dag i flot sommervejr.

Kasserer Kirsten Jørgensen aflagde regnskabet, der viste et underskud på godt 16.000 kr., men det var en bevist priotering af bestyrelsen, der ønskede at bruge noget af beholdningen på aktiviteter i 2013. Ved udgangen af 2013 var der en beholdning på knap 24.000 kr.

Der er p.t. 127 medlemmer, og de betaler 100 kr. for et medlemsskab om året eller 150 kr. for en husstand. Der er plads til mange flere, der vil støtte aktiviteter for Nordstjernens beboere, så kontakt bestyrelsen, hvis du vil være med.

Valgene belv hurtigt overståét, idet bestyrelsen havde sikret sig kandidater til at supplere Vagn Stilling og Anna-Sofie Stilling, der ikke ønskede genvalg. Nyvalgt blev Edith Nielsen og Else Poulsen, begge Sparkær.

Som suppleanter valgtes Bente Nielsen og Kaj Schmidt, mens Knud Olesen blev genvalgt som reviser og Jørgen Christensen nyvalgt som revisorsuppleant.


Under punktet Eventuelt takkede den afgående formand Anna Sofie Stilling for samarbejdet og rettede en særlig til til Vagn Stilling for hans indsats igennem mange år, idet han også var med i den tidligere brugerbestyrelse.

Også bestyrelsesmedlem Doris Hansen takkede de to for deres indsats, men mente dog, at de stadig ville være at finde på Nordstjernen, når der skete noget.

Herover har Ivan Høeg, der også er formand for Den selvejende institution Nordstjernens bestyrelse overrakt blomster til de to afgående medlemmer og takket dem for deres indsats på vegne af forstander Bente Bay og Nordstjernens bestyrelse.

Hermed var dagsordenen udtømt, og så var der kaffe med kringle og roulade.


Kategori: Nordstjernen
Skrevet af: HPJO