Nyheder

Jan 15, 2019

Nyt aktivt år for Nordstjernens Venner


På mandagens generalforsamling kunne formand for Nordstjernens Venner Else Poulsen berette om et godt og aktivt år for støtteforeningen.

Inden da havde forstander Bente Bay budt de 23 fremmødte velkommen, og hun takkede "Vennerne" for deres store indsats i årets løb til glæde og gavn for beboerne på Nordstjernen. Hun nævnte også, at Nordstjernen i 2018 var blevet begavet med flere sponsorater, der var brugt til blandt andet Tyroleraften, køretur med hestevogn, besøg i Mønsted Kalkgruber, danseaften m.m.

Else  Poulsen kunne berette om masser af aktiviter i årets løb, eksempelvis "De 3 bonderøve fra Skive", Underholdning af Søren Bak, salg af tøj og sko, "Toner af guld", Tyroleraften, hestevognstur med efterfølgende pølsevogn, danseaften, Oasen fra Bjerringbro, Musik og quiz, Fjendsløbet, skolekomedie, besøg af dagplejere, Luciaaften, Julegløgg, en dag på Liselund, frivilligdag på Diakonhøjskolen, sommerfesten, udflugt til Golf Hotel m.m. Herudover de faste arrangementer hver torsdag samt månedlige gudstjenester.

Kasserer Poul Erik Vestbjerg fremlagde regnskabet, der viste et underskud på 3.246,93 kr., men der er en beholdning ved årets start på 12.961,59 kr. Han kunne oplyse, at der er 125 medlemmer, en pæn stigning i forhold til 92 ved sidste generalforsamling.

Kontingent blev fastsat uændret til 100 kr. for personligt medlemsskab og 150 kr. for en husstand.F.v. Marianne Mahs, Poul Erik Vestbjerg, Else Poulsen, Orla Olesen og Lis Olesen.

Der var nyvalg til bestyrelsen, der ses herover, idet Orla Olesen afløste Bente Nielsen, mens Marianne Mahs og Lis Olesen blev genvalgt. Også suppleanterne Anne Marie Rasmussen og Ingrid Pilgaard blev genvalgt.Afgående bestyrelsesmedlem Bente Nielsen fik blomster og tak for indsatsen af Bente Bay.

Jørgen Christensen blev genvalgt som revisor og Eva Rasmussen som revisorsuppleant.

Under "Eventuelt" var der roser til Vennernes store arbejde for beboerne, blandt andet fra beboer Mogens Schmidt og fra pårørende, der var til stede. Else Poulsen fortalte, at man snarest vil husstandsomdele forårets program sammen med en opkrævning på kontingent, som bestyrelsen håber flere vil indbetale.

På forespørgsel gav Bente Bay en orientering om det forestående nybyggeri, der som bekendt har været længe undervejs. Men nu er man langt henne i detajlplanlægningen og uden at ville hænges op på det, forventede hun første spadestik her i foråret. Hun kunne også fortælle, at der løbende er god søgning til pladserne på Nordstjernen.Kategori: Nordstjernen
Skrevet af: HPJO