Nyheder

Dec 3, 2018

Ny flot tilsynsrapport


BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Friplejehjemmet Nordstjernen. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. Det overordnede indtryk af Friplejehjemmet Nordstjernen er, at forholdene kan karakteriseres som

Meget tilfredsstillende


Tilsynet vurderer, at såvel ledelsen som medarbejderne har stort fokus på at skabe gode og hjemlige rammer for et meningsfyldt hverdagsliv på borgernes egne præmisser. Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen er tilstrækkelig og anvendes aktivt af medarbejderne i hverdagen.

Tilsynet vurderer også, at ledelse og medarbejdere bør fortsætte den igangværende og målrettede indsats med henblik på at opnå en fyldestgørende og sammenhængende dokumentation i Nexus.

Borgerne er meget tilfredse med kvaliteten af pleje, omsorg og praktisk bistand, og medarbejdernes rehabiliterende tilgang er integreret i de daglige indsatser.

Læs hele rapporten her

Forstander Bente Bay har denne kommentar til rapporten:

"Overordnet set er jeg rigtig godt tilfreds med den fine ”karakter”, dog er der nuancer på de forskellige områder, men det glæder mig meget, at vi får rigtig fine vurderinger i borgerrelationen.

I forhold til dokumentation skal vurderingerne ses i lyset af, at vi først tilgik Viborg Kommunes omsorgssystem Nexus, den 1. august 2018. Tilsynet blev afviklet den 26. september 2018.

Der skal selvfølgelig i en længere periode arbejdes med at konvertere alle data fra vores hidtidige elektroniske omsorgssystem det nye system."


Kategori: Nordstjernen
Skrevet af: HPJO